سفارش تبلیغ
صبا

ضزب المثل یا قران -3


کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنی پرواز

 

زن های زشت کار شایسته مردان زشت کار و

مردهای زشت کار شایسته زنان زشت کار

زن های پاک دامن شایسته مردان پاک دامن و

مردهای پاک دامن شایسته زنان پاک دامن هستتند
ضرب المثل یا قرآن-2


اندر پس هر گریه دو صد خنده ایست

ان مع العسر یسری(شرح-6)
ضرب المثل یا قرآن-1


شکر نعمت تعمتت افزون کند ....................کفر نعمت از کفت بیرون کند

 

لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید(ابراهیم-70)
اینجاست که میگن یه گوسفند گر یه گله را گر میکنه


مدرسه بوغ منطقه 18ساعت 15کلاس ششم ب

برپا ......سلام بفرمایید

هر چی سوال دارید بگید من جواب میدم.............

یه سری سوالات را جواب دادم زنگ خورد

یه دختر اومد جلوی منو گرفت گفت خانم سوال خصوصی دارم میتونم بپرسم

بفرمایید

خانم اگه یه دختری هنوز به سن بلوغ نرسیده با یه پسری ارتباط داشته با شه حامله میشه

گفتم نه آدم با یه دست  ونوازش که باردار نمیشه

نه خانم بیشتر......خ ا ن(درحالی که از خجالت سرخ شده بود حرفاش هم قطعه قطعه بیرون میومد)

ما هم گفتیم خودمون بزنیم به کوچه عمر چپ....آهان منظورت بوس و....آغوشو.....ایناهاست.................نه عزیزم

سرشو انداخت پایین و گفت نه خانم بدتر از حرفا..............

انگار با این حرفش یه بشکه آب یخ روم ریخته باشن گفتم میشه منظورت را بگی؟؟؟؟؟

همین که خواست کلمه بی ادبانه اش را بگه .....

خودم پریدم وسط حرفشو گفتم آمیزش

گفت بله منظورم این ارتباطه

انگار همه دنیا رو سرم پرخید

گفتم بله احتمال بارداری وجود داره............

اینو که گفتم خودشو تو جمعیت دخترای معصوم مدرسه گم کرد

با همون حالت بهت زده این موضوع را به مدیر ومعاون پرورشی گفتم.............اونا شدن مثل من ....

متاسفانه دیگه نتونستم با اون دختر روبرو بشم

اما امیدوارم هرکجا هست بتونه بهترین راه را برای خودش انتخاب کنه

این عکس بهترین بود برای مطلب

اینجاست که میگن یه گوسفند گر کل گله را گر میکنه
.:: آخرین مطالب ::.

» دلم واسه دانش آموزای انجا میسوزه!!!!!! ( شنبه 97/9/24 )
» آیا شما در برابر پولی که گرفتید مسئول نیستید؟؟؟ ( شنبه 97/9/24 )
» داف یعنی؟؟؟؟ ( شنبه 97/9/24 )
» ئاستان من وزهرا -قسمت چهارم ( شنبه 97/9/24 )
» داستان من وزهرا-قسمت سوم ( شنبه 97/9/24 )
» داستان من وزهرا-قسمت دوم ( شنبه 97/9/24 )
» داستان من وزهرا-قسمت اول ( شنبه 97/9/24 )
» شما یادتونه برای چی خلق شدید؟؟ ( شنبه 97/9/24 )